7+

Сайт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Челээш" комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района "Тес-Хемский кожуун Республики Тыва"

Тыва улустуң аас чогаалы — чоннуң байлаа

Мөөрейниң түңнелдери!
Жюриниң даргазы: педагогика эртемнериниң кандидады, литература болгаш фольклор секторунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы Кунгаа М.Б. Кежигүннери: археология болгаш этнография секторунуң эртем ажылдакчызы Монгуш А.М., литература болгаш фольклор секторунуң эртем ажылдакчылары: Күжүгет Ш.Ю., Мааты-оол Ш.А., Хомушку А.В.
Оргкомитеттиң мурнундан шупту киржикчилерге, оларның башкыларынга идепкейлиг киришкени дээш четтиргенинивисти илереттивис! Садик назылыг уругларның идепкейлиин демдеглеп көргеш, шаңнал алганнардан аңгыда, шупту уругларны өртектиг белектер-биле (тоолдар номнары) шаңнаарын шиитпирлээн. Эр-хейлер, Шагаада салган йөрээлдериңер доктаар-ла болзун!

Бичии бөлүк (садик назылыг уруглар)

1 чер – Иргит Денис. Бай-Тал суурнуң «Салгал» уруглар сады. Удуртукчулары: Иргит С.Б., Очур-оол А.С.
2 чер – Салчак Янчен. Бай-Тал суурнуң «Салгал» уруглар сады. Удуртукчузу: Наажан А.Э.
2 чер – Аңгыр-оол Гульнара. Самагалтай суурнуң «Дамырак» уруглар сады. Удуртукчузу:
3 чер – Самагалтай суурнуң «Челээш» уруглар садының чаштары. Удуртукчузу: Болат-оол Любовь Биин-ооловна. 

https://vk.com/videos62759844?z=video329345942_456239018%2Fpl_62759844_-2